Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Schválené od 20.04.2019 - Číslo zákona: 89/2016
[02.04.2019]

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Parlament schválil novelu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorá zaisťuje vysledovateľnosť tabakových výrobkov od ich výrobcu až po maloobchodného predajcu. Novela prináša predovšetkým nasledovné zmeny:
  1. Mení sa spôsob registrácie tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek do elektronických cigariet z klasickej papierovej na elektronickú formu. Zavádza sa tzv. elektronická registračná databáza Európskej únie, do ktorej budú subjekty (výrobcovia a dovozcovia) povinné evidovať a nahlasovať zákonom stanovené údaje. Povinnosti, ktoré doposiaľ plnili voči ministerstvu alebo SOI budú naďalej plniť prostredníctvom zadávania do databázy. (Účinné od 20. 4. 2019)
  2. Každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku uvádzané na trh v SR musí byť označené jedinečným identifikátorom. Táto povinnosť sa vzťahuje na výrobcov a dovozcov. Jedinečný identifikátor bude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, napr. údaje o skutočnej trase tabakového výrobku, identifikačné údaje odberateľov tabakového výrobku od podniku na výrobu po prvú maloobchodnú predajňu, vrátane informácií o faktúrach a platbách. Tieto informácie budú musieť byt dostupné aj v elektronickej podobe. (Účinné od 20. 5. 2019)
  3. Výrobca tabakových výrobkov je povinný poskytnúť dovozcom, distribútorom a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku. (Účinné od 20. 5. 2019) 
  4. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori sú povinní zaznamenávať prostredníctvom jedinečného identifikátora všetky pohyby spotrebiteľského balenia a zabezpečiť uchovávanie úplných a presných záznamov .(Účinné od 20. 5. 2019) 
  5. Každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku musí byť označené bezpečnostným prvkom- kontrolnou známkou.(Účinné od 20. 5. 2019) 

Za nesplnenie vyššie uvedených povinností môže byť podnikateľovi uložená pokuta do výšky 10 000 EUR. Rovnaká pokuta hrozí aj podnikateľovi, ktorý bude mať v držbe spotrebiteľské balenie neoznačené jedinečným identifikátorom. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu