Nároky zo spotrebiteľských zmlúv nebude možné vymáhať po uplynutí premlčacej doby

Schválené od 05.12.2018 - Číslo zákona: 40/1964
[02.01.2019]

Občiansky zákonník


Parlament schválil novelu občianskeho zákonníka, ktorá stanovuje, že nároky zo spotrebiteľských zmlúv nebude možné súdne vymáhať po uplynutí premlčacej doby (3 roky). V praxi to znamená, že nie je podstatné, či bola vznesená námietka premlčania alebo nie, takéto pohľadávky budú zo zákona nevymáhateľné. To samozrejme nebráni dobrovoľnému splneniu záväzku.
Toto ustanovenie platí pre obe strany (spotrebiteľa aj dodávateľa), takže ani spotrebiteľ nevysúdi po uplynutí premlčacej doby svoju pohľadávku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu