Úprava podmienok používania extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe potravín

Schválené od 15.10.2017 - Číslo zákona: 152/1995
[05.10.2017]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá


Vyhláška bližšie špecifikuje pravidlá pre používanie extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe potravín a potravinových zložiek. Konkrétne stanovuje povolené rozpúšťadlá, spôsoby ich použitia a reziduálne limity. Medzi extrakčné rozpúšťadlá patria napríklad propán, bután, etylacetát, etanol, oxid uhličitý, acetón a oxid dusný.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu