Zrušuje sa povinnosť vyobrazovať pokladničný doklad na predajnom mieste

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 289/2008
[25.06.2020]

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Vláda schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá ruší povinnosť podnikateľov sprístupňovať na predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu