Povinnosť ustanoviť zástupcu pre bezpečnosť v práci bude stanovená až od 10 zamestnancov

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 124/2006
[25.06.2020]

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci


Vláda schválila novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá upravuje povinnosť ustanoviť zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Túto povinnosť podľa novely bude mať len zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1. Pre ostatných je ustanovenie zástupcu dobrovoľné. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu