Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[25.06.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Vláda schválila novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá ruší pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu