Ruší sa povinnosť viesť evidenciu o cenách pri tovaroch nepodliehajúcich regulácii

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 18/1996
[24.06.2020]

Zákon o cenách


Vláda schválila novelu zákona o cenách, ktorá upravuje povinnosť viesť evidenciu o cenách tovaru.
Podľ novely táto povinnosť viesť evidenciu o cenách tovaru, vrátane kalkulácií nákladov a zisku, sa vzťahuje už len predávajúcich, ktorý predávajú tovar podliehajúci regulácii cien. Cenovú evidenciu je potrebné uchovávať 3 roky po predaji. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu