Zjednodušenie postupu pri zápise živnosti na kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 455/1991
[24.06.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Vláda schválila novelu živnostenského zákona, ktorá zjednodušuje postup pri zápise viazanej živnosti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov pre oprávnené osoby. Žiadatelia nebudú musieť dokladať osvedčenie vydávané na žiadosť ministerstvom, ale len potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu