Pri zvyšovaní základného imania s.r.o. nebude potrebná audítorom overená účtovná závierka

Pripravované od 30.06.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[24.06.2020]

Obchodný zákonník


Vláda schválila novelu Obchdného zákonníka, ktorá upravuje postup pri zvyšovaní základného imania v s.r.o.
V súčasnosti je vyžadované, aby účtovná závierka, ktorej výsledky majú byť použité ako podklad pre zvýšenie základného imania, bola overená audítorom. To podstatne zvyšuje záťaž a naklady podnikateľov. Podľa novely ak sa na zvýšenie imania použije nerozdelený zisk, ktorý by aj tak mohol byť v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona vyplatený spoločníkom, nebude potrebné mať účtovnú závierku overenú audítorom.   
Zodpovednosť, že spoločnosť s ručením obmedzeným podmienky spĺňa ide na ťarchu štatutárneho orgánu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu