Zvyšujú sa sumy životného minima od 1.7.2020

Pripravované od 30.06.2020
[10.06.2020]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima


Od 1. 7. 2020 sa zvyšujú sumy životného minima nasledovne: 
  1. 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu