Pracovný pomer na určitú dobu bude možné predĺžiť aj keď nie sú splnené podmienky Zákonníka práce

Schválené od 16.06.2020 - Číslo zákona: 311/2001
[18.06.2020]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá umožňuje opätovné predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú aj v situácii, ak nie sú splnené podmienky zákona.
Súčasné podmienky podľa Zákonníka práce sú nasledovné: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý skončil, alebo má skončiť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní (a nie je možné ho predĺžiť podľa vyššie uvedeného) je možné výnimočne predĺžiť (opätovne uzavrieť) jedenkrát a najviac o jeden rok.
Zamestnávateľ je povinný predom prerokovať tento postup so zástupcami zamestnancov. Ak tak nespraví, automaticky sa tento pracovný pomer bude považovať za uzavretý na dobu neurčitú.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu