Splatnosť poistného na sociálne poistenie sa posúva do 31.12.2020

Schválené od 19.05.2020 - Číslo zákona: 131/2020
[27.05.2020]

Nariadnie vlády SR o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila nariadenie, ktoré upravuje splatnosť poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov o 40 % a viac, za marec 2020 a za máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu