Daňové kontroly a konania budú prerušené len na žiadosť subjektu

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá upravuje daňové kontroly a daňové konania.
Daňová kontrola a daňové konanie sa prerušujú na žiadosť daňového subjektu, a to odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
V daňových kontrolách a konaniach, ktoré boli doteraz ex lege prerušené, sa bude od účinnosti novely zákona pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie, tak sa táto kontrola, resp. konanie znovu preruší, a to dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu