Používatelia registračných pokladníc si môžu oznamovacie povinnosti splniť až po skončení pandémie

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje povinosti používateľov registračných pokladníc.
Ak daňový subjekt počas pandémie zmení obchodné meno, predajné miesto, alebo hlavný predmet činnosti podľa SK NACE, pri ktorej sa používa pokladnica e-kasa, stačí, ak zmenu oznámi  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu