Podnikatelia môžu uplatniť odpočet daňovej straty za obdobia 2015 – 2018

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje odpočet neuplatnenej daňovej straty.
Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur, môže podnikateľ (fyzická aj právnická osoba) odpočítať od základu dane z príjmov, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie od 1.1. 2020 do 31.12.2020. Ak je zdaňovacím obdobím podnikateľa hospodársky rok, odpočet daňovej straty môže podnikateľ uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31.10.2019.   Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu