Preddavky na daň z príjmov splatné počas pandémie odpustia podnikateľom so 40 % poklesom tržieb

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje platenie preddavkov na daň z príjmov.
Preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienky odpustenia preddavkov, doručeného daňovému úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov . Tento postup sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu