Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie budú odpustené

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel.
Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie, počnúc mesiacom apríl 2020, nie je daňovník povinný platiť. Daňovník, ktorý preddavky nezaplatí, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu