Daňové preplatky na dani z príjmov za rok 2019 môžu byť vrátené už do 10.5.2020

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje vracanie preplatkov na dani z príjmu.
Daňový preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, bude vrátený do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie.
Ak ide o daňový preplatok za zdaňovacie obdobie 2019, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní podanom od 1.1.2020 do začatia obdobia pandémie, tento mu bude vrátený už do 10.5.2020.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu