Podnikatelia môžu pozastaviť živnosť aj na kratšiu dobu ako 6 mesiacov

Schválené od 09.04.2020 - Číslo zákona: 455/1991
[24.04.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Parlament schválil novelu živnostenkého zákona, ktorá pre dobu trvania krízovej situácie ruší minimálnu dobu pre pozastavenie živnosti, ktorá bola doteraz stanovená na 6 mesiacov. Minimálnu dobu trvania pozastavenia zákon neuvádza. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu