Odklad lehôt a odpustenie sankcií za nepredloženie povinných dokumentov úradu práce do 31.3.2020

Schválené od 26.03.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[31.03.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej majú byť podnikateľom odpustené sankcie za nepredloženie niektorých dokumentov, pri ktorých je štandardná lehota na predloženie do 31.3.2020 (napr. správy agentúry dočasného zamestnávania o činnosti za rok 2019, preukázanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím), a to za podmienky, že tieto dokumenty budú predložené dodatočne do 30.6.2020.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 27. 3. 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu