Nemocenské z dôvodu karantény bude už od 1. dňa PN vyplácať Sociálna poisťovňa

Schválené od 26.03.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[04.04.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje nové opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19.

Zamestnancom vznikne nárok na nemocenskú dávku vyplácanú Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.  
Výška nemocenskej dávky bude predstavovať 55 % denného vymeriavacieho základu.
Nemocenská vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu bude poskytovaná aj dobrovoľne poisteným osobám a povinne nemocensky poisteným SZČO.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 27. 3. 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu