Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Schválené od 20.11.2019
[20.11.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.


SBA ponúka bezplatné individuálne konzultácie podnikateľom, ktorí chcú získať nových medzinárodných obchodných partnerov.

Aké benefity získate?

  • pomoc s prípravou podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločnosti za účelom nájdenia zahraničného obchodného partnera,
  • osobné návštevy spoločnosti pre oboznámenie sa s jej činnosťou, skvalitnenie prípravy podkladov profilu,
  • postúpenie podkladov na spracovanie do Partnering Opportunities Database.

Kto a dokedy môže o konzultácie žiadať?

Malý a stredný podnik so sídlom/miestom podnikania v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského. Žiadosti posielajte do uzavretia výzvy, resp. do vyčerpania stanoveného rozpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu