Dotácie pre podnikateľov rozvíjajúcich kultúru národnostných menšín

Schválené od 20.11.2019
[20.11.2019]

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Podnikatelia pohybujúci sa v oblasti národnostných menšín môžu získať dotáciu na podporu ich kultúry v rôznych oblastiach, napr.:
  • kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
  • literárna, nakladateľská, vydavateľská činnosť, tlač, vydávanie elektronických kníh, CD, elektronické média, rozhlasové/TV vysielanie, vznik / vývoj webovej stránky, internetovej databázy,...
  • divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
Akých menších sa dotácia týka?
Bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská.

Kto môže požiadať o dotáciu?

Malý a stredný podnik, mimovládne organizácie, akademický sektor, samospráva.

Do kedy je možné žiadať o dotáciu?

Do 16. decembra 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu