Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Schválené od 01.12.2019 - Číslo zákona: 8/2009
[04.11.2019]

Zákon o cestnej premávke


Parlament schválil novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zavádza nové prostriedky na zvýšenie vymožiteľnosti pokút uložených v rámci objektívnej zodpovednosti.
Zavádza sa nový právny inštitút – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla, ktoré umožní ukladať pokuty držiteľovi alebo vodičovi priamo na mieste za porušenie pravidiel zistené v minulosti v rámci objektívne zodpovednosti (vozidlá sa budú zastavovať na základe tzv. black listov evidenčných čísel), na čo budú naviazané ďalšie donucovacie oprávnenia. Ak policajt zistí, že v určenej alebo stanovenej lehote nebola zaplatená pokuta uložená v rámci realizácie inštitútu objektívnej zodpovednosti, bude oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, a to až do času preukázateľného zaplatenia pokuty. Okrem toho bude policajt tiež oprávnený prikázať vodičovi jazdu na určené miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu