Dotácia na organizáciu festivalov, koncertov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Schválené od 30.10.2019
[30.10.2019]

Výzva č. 3/2020 Fondu na podporu umenia


Možnosť získať dotácie pre podnikateľov a iné subjekty pôsobiace v umení na aktivity v oblastiach:
1. Hudba
  • festivaly, súťaže, koncerty, majstrovské kurzy, diskusie, workshopy, medzinárodné mobility a prezentácie,
  • výskum a odborná reflexia, publikačná a prekladateľská činnosť, odborné a kultúrno-vzdelávacie aktivity.
2. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
  • súťaže, prehliadky, neprofesionálne umenie,
  • medzinárodné prezentácie a mobility - networking, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, konferenciách.

Kto môže žiadať o dotáciu?

Žiadateľ musí pôsobiť v oblasti umenia a kultúry - malý a stredný podnik, mimovládne organizácie, vysoké školy, samospráva.

Dokedy je možné žiadať o dotáciu?

Do 25.11.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu