Nové podmienky pre poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci

Schválené od 01.11.2017 - Číslo zákona: 576/2004
[13.10.2017]

Zákon o zdravotnej starostlivosti


Cieľom novely je určiť nové podmienky výberového konania poskytovateľov súčasnej lekárskej služby prvej pomoci, ktorá sa zmení na ambulantnú pohotovostnú službu. Vydávanie povolenia sa presunie z VÚC na Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom úprava vyžaduje vydanie nového povolenia za poplatok 497,50 Eur. Ďalšie náklady za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu sú vo výške 66 Eur. Podnikateľom v tejto oblasti pribudnú aj ďalšie administratívne povinnosti, napr. doloženie dokladu o minimálnom materiálno-technickom vybavení ambulancie, doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie, doklad o zostatku na bankovom úćte a projekt prevádzkovania ambulancie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu