Zavedenie zvýhodneného spôsobu odpisovania pre elektromobily

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[18.09.2019]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmu, na základe ktorej dochádza k zavedeniu novej odpisovej skupiny pre elektromobily.
Zavádza sa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, do ktorej sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú skratku BEV alebo PHEV. Uvedené opatrenie má za cieľ zvýšiť motiváciu podnikateľského sektoru na obstaranie elektromobilu.
Tento postup je možné prvýkrát použiť pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu