Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Už o 15 dní - Schválené od 01.01.2020
[30.10.2019]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov


Ministerstvo financií schválilo opatrenie upravujúce vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Dochádza k úprave vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
Podľa doterajších predpisov sa použijú vzory pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 31. decembra 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu