Rozširujú sa možnosti obstarávateľov vylúčiť účastníkov z verejného obstarávania

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 343/2015
[22.10.2019]

Zákon o verejnom obstarávaní


Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje možnosti obstarávateľa vylúčiť účastníka k verejného obstarávania.
Dôvody uvedené v zákone o verejnom obstarávaní v ustanovení § 40 ods. 6 sa nemenia, avšak dochádza k týmto zmenám:
  1. jednotlivé dôvody na vylúčenie sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj napr. vo fáze pred podpisom zmluvy;
  2. dôvod spočívajúci v dôvodnom podozrení o uzatvorení dohody s iným hospodárskym subjektom narúšajúcej hospodársku súťaž (dôvod uvedený pod písm. g) bude podľa nového znenia možné uplatniť vždy a nielen za predpokladu, že túto možnosť obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Pri uplatnení tohto dôvodu na vylúčenie sa od obstarávateľa nevyžaduje preukázanie existencie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž, ale postačuje „dôvodné podozrenie“ založené na dôveryhodných informáciách (nie je potrebné ani žiadne predchádzajúce rozhodnutie iného orgánu). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu