Právnickým osobám, ktoré v registri nebudú mať uvedenú adresu bude možné platne doručovať na súd

Zrušené - Číslo zákona: 40/1964
[25.10.2019]

Občiansky zákonník


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela občianskeho zákonníka, ktorá nadväzuje na úpravu súvisiacu s rozlišovaním sídla a adresy právnických osôb a upravuje spôsob doručovania.
  
Prejav vôle pôsobí voči právnickej osobe zapísanej do obchodného registra a ktorej adresu sídla nemožno zo zápisu v tomto registri zistiť, dňom nasledujúcim po dni uloženia listiny na registrovom súde, v ktorého obvode má právnická osoba sídlo. To znamená, že zásielku je možné doručiť na súd, u ktorého je právnická osoba registrovaná a tým nastáva fikcia doručenia.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu