Súhlas správcu dane pre prevod obchodného podielu iba v prípade zápisu v zozname daňových dlžníkov

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 513/1991
[13.10.2017]

Obchodný zákonník


V súčasnosti zákon ustanovuje povinnosť dokladať súhlas správcu dane v prípade prevodu väčšinového podielu vo firme vždy. Po novom sa táto povinnosť zavádza len vtedy, ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu