Úradné overenie podpisu štatutára na podpisovom vzore už len osobne u notára alebo na okresnom úrade

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 530/2003
[13.10.2017]

Zákon o obchodnom registri


Aby sa predišlo využívaniu „bielych koňov“ vo firmách, na vymenovanie do funkcie štatutára bude potrebné mať podpisový vzor úradne a osobne overený pred notárom alebo na okresnom úrade. Následné uznanie podpisu za vlastný nebude viac možné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu