Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 10.03.2020 - Už o 15 dní 23.02.2020

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 10.03.2020 - Už o 15 dní 18.02.2020

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 11.02.2020 - Novinka 12.02.2020

Kompenzácia za platby elektriny pre energeticky náročné podniky

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom

Schválené od 14.02.2020 09.02.2020

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 21.01.2020 24.01.2020

Zabezpečenie účasti pre siedmych podnikateľov na veľtrhu 6th Smart Cities India 2020 Expo

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

Schválené od 21.01.2020 24.01.2020

Možnosť pre štyri startupy vystavovať na medicínskej konferencii MDR&D 2020 v Izraeli

Konferencia MDR&D 2020, Izrael

Schválené od 01.07.2020 03.01.2020

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín


Schválené od 24.12.2019 27.12.2019

Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, odpora účasti na medzinárodnom odbornom podujatí

Schválené od 17.12.2019 20.12.2019

10 hodín odborných konzultácií v rôznych oblastiach pre podnikateľov z BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave, krátkodobé individuálne poradenstvo

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu