Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 31.03.2019 - Už o 4 dni 01.03.2019

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.03.2019 - Už o 4 dni 01.03.2019

eKasa - nová elektronická evidencia tržieb

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 30.04.2019 16.01.2019

Zavádza sa zaručená elektronická fakturácia, zatiaľ povinná len pri obchodovaní s verejným sektorom

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Neschválené 02.01.2019

Štát získa všeky informácie o účtoch podnikateľov

Zákon o bankách

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nový vzor tlačiva k dani z príjmov

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 29.12.2018 29.01.2019

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za športovcov sa posúva na rok 2022

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 30.06.2019 02.01.2019

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Ruší sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nová definícia "obratu" na účely DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zmeny v zdaňovaní digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu