Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.01.2020 13.12.2019

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2020 13.12.2019

Nový vzor daňového priznania k DPH

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2020 30.10.2019

Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 01.01.2020 28.10.2019

Nová úprava pojmu "použitie vozidla na podnikanie" z pohľadu daní

Zákon o dani z motorových vozidiel

Schválené od 01.01.2021 17.10.2019

Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2020 17.10.2019

Ruší sa povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla bankových účtov

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2020 17.10.2019

Pri nezaplatení dane vám daňový úrad bude môcť zadržať vodičský preukaz

Zákon o správe daní


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu