Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 31.12.2019 30.10.2019

Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 28.10.2019

Nová úprava pojmu "použitie vozidla na podnikanie" z pohľadu daní

Zákon o dani z motorových vozidiel

Schválené od 31.12.2020 17.10.2019

Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Ruší sa povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla bankových účtov

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Pri nezaplatení dane vám daňový úrad bude môcť zadržať vodičský preukaz

Zákon o správe daníSchválené od 31.12.2019 17.10.2019

Uľahčenie cezhraničného obchodovania s tovarom v EÚ v rámci tzv. call-off stock

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Spresnenie pravidiel zdaňovania pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Upravuje sa určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa zákona o DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu