Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 01.09.2017 16.08.2017

Menej náročný proces registrácie áut dovezených z krajín mimo EÚ

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Pripravované od 01.01.2018 24.05.2017

Zvýšenie poplatku za vyhotovenie odpisu a jeho osvedčenia

Zákon o správnych poplatkoch

Pripravované od 01.01.2018 14.08.2017

Zavádza sa odborná spôsobilosť pri verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.01.2019 17.05.2017

On-line prehľad o preplatkoch či nedoplatkoch na daniach

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 01.02.2019 17.05.2017

Možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

Zákon o dani z motorových vozidiel

Pripravované od 01.01.2018 27.09.2017

Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Zákon o povinnom deponáte publikácie

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Výpis zo živnostenského registra aj na integrovaných obslužných miestach občana

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctva

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2019 09.05.2017

Sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Zákon o katastri nehnuteľností

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu