Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatkySchválené od 01.07.2019 25.06.2019

Zákon o eGovernmente prináša zmeny v oblasti autentifikácie

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2020 03.06.2019

Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby

Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 01.10.2019 10.04.2019

Vytvorenie špecializovaného portálu katastru pre podávanie elektronických návrhov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Schválené od 05.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Schválené od 01.05.2019 31.03.2019

Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pripravované od 01.04.2019 21.03.2019

Vzor oznámenia o výrobe destilátu pre súkromných výrobcov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Schválené od 01.04.2019 01.03.2019

eKasa - nová elektronická evidencia tržieb

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 01.01.2019 02.01.2019

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu