Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Ruší sa povinnosť posielať výtlačky propagačných materiálov stanoveným inštitúciám na archiváciu

Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Nové pravidlá pre prevádzkarne a prevádzkové poriadky

Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Zrušuje sa povinnosť vyobrazovať pokladničný doklad na predajnom mieste

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 31.12.2020 10.07.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 19.06.2020 16.07.2020

Ruší sa zákaz nedeľného predaja

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 19.05.2020 19.05.2020

Otvoria sa už aj obchodné centrá, reštaurácie a ďalšie prevádzky a zmiernia sa niektoré opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 05.05.2020 07.05.2020

Druhá a tretia fáza otvárania prevádzok sa spúšťa už 6.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 01.12.2019 20.12.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pripravované od 01.11.2020 29.10.2019

Pribudnú nové dokumenty, ktoré nebude potrebné úradom dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Neschválené 16.11.2020

Za prepis vozidla sa bude platiť jednotná sadzba 33 EUR

Zákon o správnych poplatkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu