Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 31.03.2019 21.03.2019

Vzor oznámenia o výrobe destilátu pre súkromných výrobcov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Schválené od 31.03.2019 01.03.2019

eKasa - nová elektronická evidencia tržieb

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nové ohlasovacie tlačivo pre výrobcov elektrozariadní

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Sociálna poisťovňa zverejnila tabuľku pre platby poistného na rok 2019

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2019

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Zákon o o verejnom obstarávaní


Schválené od 31.12.2018 23.10.2018

Nový register mimovládnych neziskových organizácií

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zmeny v poskytovaní zábezpeky vo verejnom obstarávaní

Zákon o o verejnom obstarávaní

Schválené od 30.11.2018 29.01.2019

Ruší sa dvojobálkový systém predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu