Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Registračná daň pri autách závisieť aj od veku vozidla a bude sa platiť pri každom prepise

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu