Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 01.03.2017 15.02.2017

Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Pripravované od 01.01.2018 15.02.2017

Žiadosť o informácie veľkého rozsahu od verejného orgánu bude spoplatnená

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Schválené od 01.12.2016 15.02.2017

Vyššie sumy stravného, gastrolístkov a výdavkov na stravovanie živnostníkov

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť laboratórií kontrolujúcich potraviny nahlásiť ich škodlivosť

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušenie max. vymeriavacích základov v zdravotnom poistení, okrem tých pre dividendy

Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 01.11.2016 15.02.2017

Od novembra štát komunikuje s firmami elektronicky

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zasielanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) len elektronicky

Zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu