Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Zrušenie max. vymeriavacích základov v zdravotnom poistení, okrem tých pre dividendy

Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 01.11.2016 15.02.2017

Od novembra štát komunikuje s firmami elektronicky

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zasielanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) len elektronicky

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Novela zákona o potravinách


Schválené od 31.01.2017 15.02.2017

Registračná daň pri autách závisieť aj od veku vozidla a bude sa platiť pri každom prepise

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu