Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Neschválené 02.12.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pripravované od 01.11.2020 29.10.2019

Pribudnú nové dokumenty, ktoré nebude potrebné úradom dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pripravované od 01.01.2020 30.08.2019

Za prepis vozidla sa bude platiť jednotná sadzba 33 EUR

Zákon o správnych poplatkoch


Schválené od 01.07.2019 25.06.2019

Zákon o eGovernmente prináša zmeny v oblasti autentifikácie

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2020 03.06.2019

Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby

Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 01.10.2019 10.04.2019

Vytvorenie špecializovaného portálu katastru pre podávanie elektronických návrhov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Schválené od 05.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Schválené od 01.05.2019 31.03.2019

Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu