Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 31.08.2019 05.02.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nové ohlasovacie tlačivo pre výrobcov elektrozariadní

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Schválené od 30.04.2019 11.12.2018

Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 31.03.2019 29.01.2019

eKasa - nová elektronická evidencia tržieb

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Sociálna poisťovňa zverejnila tabuľku pre platby poistného na rok 2019

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2019

Pripravované od 30.06.2019 15.11.2018

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Zákon o o verejnom obstarávaní


Schválené od 31.12.2018 23.10.2018

Nový register mimovládnych neziskových organizácií

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu