Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Takmer každý e-shop sa považuje za výrobcu obalov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.12.2016 15.02.2017

Vyššie sumy stravného, gastrolístkov a výdavkov na stravovanie živnostníkov

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Tlač reklamných letákov môže znamenať povinnú registráciu na ministerstve

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daňový úrad bude môcť na základe predbežného opatrenia vykonať daňovú exekúciu

Novela daňového poriadku

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 %

Novela zákona o poisťovníctve

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daň z príjmov pre firmy sa zníži na 21 %

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušia sa zdravotné odvody z dividend a zavedie sa z nich nová 7 % daň

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť laboratórií kontrolujúcich potraviny nahlásiť ich škodlivosť

Novela zákona o potravinách


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu