Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2019 06.10.2019

Minimálna mzda od 1. 1. 2020 bude 580 eur

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Podpora IT projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 31.12.2020 26.09.2019

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 30.09.2019 25.09.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Schválené od 31.12.2019 25.09.2019

Znižuje sa DPH na noviny, časopisy, periodiká a niektoré potraviny na 10%

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 24.09.2019 25.09.2019

Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.

Schválené od 31.10.2019 23.09.2019

Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Schválené od 31.12.2019 23.09.2019

Zamestnávatelia môžu prispievať na športovú činnosť detí zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 23.09.2019

Novela zákona obmedzí cezhraničné daňové praktiky

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu