Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 25.02.2020 05.03.2020

Inovačné vouchery do 10000 EUR pre projekty spolupráce podnikateľov a vedecko-výskumných pracovísk

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Schválené od 03.03.2020 05.03.2020

Malí poľnohospodári môžu získať pomoc vo výške 15000 EUR

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 6.3: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Schválené od 10.03.2020 24.02.2020

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 10.03.2020 18.02.2020

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 11.02.2020 12.02.2020

Kompenzácia za platby elektriny pre energeticky náročné podniky

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom

Schválené od 14.02.2020 09.02.2020

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 21.01.2020 24.01.2020

Zabezpečenie účasti pre siedmych podnikateľov na veľtrhu 6th Smart Cities India 2020 Expo

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

Schválené od 21.01.2020 24.01.2020

Možnosť pre štyri startupy vystavovať na medicínskej konferencii MDR&D 2020 v Izraeli

Konferencia MDR&D 2020, Izrael


Schválené od 24.12.2019 27.12.2019

Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, odpora účasti na medzinárodnom odbornom podujatí

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu