Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu už len 40 dní ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Absolvenstká prax súčasne s prácou na dohodu už nebude možná

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch

Novela zákona o pobyte cudzincov

Pripravované od 01.11.2017 26.05.2017

Prevádzkovateľ STK bude musieť poskytovať aj emisnú kontrolu a naopak

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Povinné oznámenie údajov športového odborníka, ak chce podnikať

Zákon o športe

Schválené od 01.03.2017 22.02.2017

Presná paušálna odmena advokáta v konaní o oddlžení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Pripravované od 01.01.2018 17.07.2017

Prísnejšia úprava ochrany osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Pripravované od 01.01.2018 05.05.2017

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Obce (mestá) budú môcť vyrubiť poplatok za uskutočňovanie stavieb

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich

Zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu