Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Objektívna zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie dodávateľom sa zužuje

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Generálny pardon pri nelegálnom zamestnávaní a opätovná možnosť uchádzať sa verejné zákazky

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Dlh či penále voči Sociálnej poisťovni sa do 5 eur nebudú vymáhať

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Prístupnejší splátkový kalendár pri dlhoch na sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne

Zákon o sociálnom poistení


Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne bude 7 dní, inak pôjde o nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 15.10.2017 16.10.2017

Zmena vzorov ohlásení pri nakladaní s odpadmi

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti


Schválené od 01.01.2018 01.11.2017

Nové údaje, ktoré musia pokladničné doklady obsahovať

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu