Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.11.2017 13.10.2017

Nové podmienky pre poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci

Zákon o zdravotnej starostlivosti


Schválené od 01.01.2018 13.10.2017

Nový trestný čin tzv. nekalej likvidácie firmy

Trestný zákon


Schválené od 01.01.2018 13.10.2017

Zjednodušenie elektronických služieb Obchodného vestníka

Obchodný vestník


Schválené od 15.10.2017 05.10.2017

Úprava podmienok používania extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe potravín

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Schválené od 01.11.2017 20.09.2017

Jednoduchšie verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.03.2018 20.09.2017

Zvyšujú sa poplatky na úseku klinického skúšania liekov

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Pripravované od 01.01.2018 20.09.2017

Právomoc Európskej komisie žiadať od podnikov informácie

Nariadenie EÚ o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu