Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2018 07.05.2017

Zrušenie pokuty pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika-študenta

Zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 01.10.2017 25.08.2017

Povinnosť každej s.r.o. mať vždy určeného konateľa

Obchodný zákonník

Pripravované od 01.06.2017 01.05.2017

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Pripravované od 01.01.2018 13.04.2017

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon

Pripravované od 01.11.2018 12.04.2017

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-GovernmenteSchválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu