Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 15.10.2019 16.10.2019

Bezplatné motivačné aktivity na 1 deň pre tím 5-15 ľudí šité na potreby firmy mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Pripravované od 31.12.2019 15.10.2019

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 31.10.2019 15.10.2019

Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Schválené od 08.10.2019 09.10.2019

Dotácie pre podnikateľov aktívne pôsobiacich v umení a kultúre

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu umenia

Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 04.11.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Schválené od 31.10.2019 07.10.2019

Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Pripravované od 29.02.2020 07.10.2019

Zákaz fajčenia sa rozšíri aj na terasy či altánky reštaurácií a kaviarní

Zákon o ochrane nefajčiarov

Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu