Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Kolektívne orgány právnických osôb môžu hlasovať aj na diaľku

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Nemocenské z dôvodu karantény bude už od 1. dňa PN vyplácať Sociálna poisťovňa

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 26.03.2020 04.04.2020

Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 24.03.2020 04.04.2020

Podpora veľkých projektov internetovej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre VEĽKÉ PROJEKTY
Schválené od 26.03.2020 31.03.2020

Odklad lehôt a odpustenie sankcií za nepredloženie povinných dokumentov úradu práce do 31.3.2020

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 10.03.2020 20.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Banskobystrickom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions

Schválené od 10.03.2020 15.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu