Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.03.2018 18.09.2017

Zmeny pre prevádzkovateľov lekární

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Pripravované od 01.04.2018 18.09.2017

Komplexná úprava sociálneho podnikania

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

Pripravované od 01.01.2018 18.09.2017

Koniec daňového oslobodenia liehu pri výrobe výživových doplnkov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.11.2017 11.09.2017

Jednoduchšia autorizácia elektronických dokumentov

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2018 08.09.2017

Zmena vzorov daňových priznaní pre zmeny spotrebnej dane z minerálneho oleja

Návrh vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Pripravované od 01.01.2018 04.09.2017

Zmena vzorov daňových priznaní kvôli dani z dividend

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 01.10.2017 31.08.2017

Chránené dielne a chránené pracoviská budú musieť k príspevku spísať dohodu

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.09.2017 21.08.2017

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupnejšia viacerým podnikateľom

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 01.01.2018 14.08.2017

Procesné zmeny vo verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.01.2018 07.08.2017

Prísnejšie podmienky pre potravinárov pri predaji pekárskych a cukrárskych výrobkov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu