Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Novela Exekučného poriadku

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Spoplatňuje sa odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

Nariadenie vlády o výške neregulovaných platieb a poplatkov za užívanie vôd

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Pripravované od 31.12.2017 15.02.2017

Žiadosť o informácie veľkého rozsahu od verejného orgánu bude spoplatnená

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Schválené od 31.12.2015 15.02.2017

Všetci podnikatelia musia viesť evidenciu o odpadoch

Zákon o odpadoch

Schválené od 31.12.2015 15.02.2017

Reštaurácie musia viesť o svojom kuchynskom odpade evidenciu

Zákon o odpadochSchválené od 31.12.2015 15.02.2017

Takmer každý e-shop sa považuje za výrobcu obalov

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu