Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 02.01.2018

2 % z daní budú pre zamestnávateľa menej náročné

Zákon o dani z príjmov


Schválené od 01.01.2018 02.01.2018

Aj príležitostné príjmy do 500 € sa budú zdaňovať

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2018 23.01.2018

Nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov

Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 01.01.2018 02.01.2018

Zvýšia sa sadzby mýta za užívanie diaľnic a ciest 1. triedy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 01.01.2018 02.01.2018

Posudzovanie žiadostí o vydanie povolenia pre ambulancie pevnej pohotovostnej služby

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Schválené od 13.01.2018 13.12.2017

Bezpečnostné opatrenia pri inovatívnych formách platenia

Zákon o platobných službách

Pripravované od 01.05.2018 12.12.2017

Operačný programu výskumu a inovácií sa rozšíri na ďalších podnikateľov z Bratislavského kraja

Operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020

Schválené od 01.01.2018 11.12.2017

Novinky v trojstranných obchodoch

Zákon o DPH


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu