Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2018 16.03.2018

Poskytovanie dotácií na podporu inovatívnych projektov v oblasti investícií a informatizácie

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu


Schválené od 01.05.2018 16.03.2018

Zúženie výnimky zamestnávať cudzincov bez potvrdení a povolení

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2018 14.03.2018

Nový zákon umožní zakladanie sociálnych podnikov

Zákon o o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 15.03.2018 10.03.2018

Zmena pravidiel pre poskytovanie podpory v poľnohospodárstve (oddelené priame platby)

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Schválené od 15.03.2018 10.03.2018

Zmena pravidiel pre poskytovanie podpory v poľnohospodárstve (viazané priame platby)

Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.04.2018 01.03.2018

Nové podmienky pre žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakom

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 23.02.2018 21.02.2018

Sprísňujú sa nároky na finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov

Vyhláška Ministerstva financií o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Schválené od 23.02.2018 21.02.2018

Podmienky skúšok finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov

Opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Schválené od 01.05.2018 30.05.2018

13. a 14. plat bude daňovo a odvodovo zvýhodnený

Zákonník práce, Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu